Pareigybės pavadinimas – vyr. buhalteris.

Darbo krūvis – 40 val. per savaitę.

Darbo sutarties rūšis – neterminuota.

 

Darbo pobūdis:

 1. Organizuoti buhalterinę apskaitą.
 2. Rengti įstaigos biudžeto projektus pagal kiekvieną finansavimo šaltinį.
 3. Užtikrinti finansinių-ūkinių operacijų teisėtumą įstatymų nustatyta tvarka, tinkamą finansinių ir apskaitos dokumentų rengimą ir įforminimą.
 4. Tinkamai vykdyti  savivaldybės, įstaigos nuostatuose, tvarkos taisyklėse, pareigybės aprašyme numatytas funkcijas.
 5. Vykdyti kitas su buhalterine apskaita susijusias užduotis.

 

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 1. Ne žemesnis nei aukštesnysis buhalterinis išsilavinimas.
 2. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžeto sandarą ir buhalterinę apskaitą, būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos viešojo  sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS).
 3. Mokėti dirbti kompiuteriu: Microsoft Office (Word, Excel) programomis, turėti gerus raštvedybos įgūdžius.
 4. Mokėti dirbti su sistema VSAKIS ir programomis LABBIS, BONUS.
 5. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją, rengti išvadas, pasiūlymus.
 6. 3 metų buhalterio darbo patirtis, privalumas – ne mažesnė kaip 1 metų darbo patirtis biudžeto įstaigoje.

 

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Asmens dokumento kopiją.
 2. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Gyvenimo aprašymą (CV).
 4. Pretendento anketą.
 5. Darbo patirtį patvirtinančius dokumentus.

 

Pretendentai dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

Konkurso dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo 2018 m. birželio 13 d. iki birželio 26 d.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis), kuriame dalyvaus įstaigos darbuotojų atstovas.

Pokalbis žodžiu vyks 2018 m. birželio 28 d. 10 val. vaikų darželyje „Vyturėlis“.

  

Išsamesnė informacija tel.: 8~426 51831, +370 612 59963, +370 682 13475.

Besparnis būtų gyvenimas,

Tuščias, niūrus, vienareikšmis,

Jeigu jo nenušviestų vaiko šypsnys,

Jei šviesus vaiko juokas

  Nepaglostytų mūsų širdies…

Sveikiname su Vaikų gynimo diena ir linkime Jums šiltos, smagios vasaros, turiningų atostogų.

DSC_0038DSC_0044DSC_0043DSC_0037

      Paskutinę mokslo metų dieną pramogavome Žagarės regioniniame parke. Čia susitikome su savo draugais – Latvijos respublikos Aucės vaikų darželio „Piladzitis“ ugdytiniais ir pedagogais.

Visi vaikai drauge  su „Buratinu“ ir „Vyturėliu“ sportavo, žaidė judrius žaidimus, estafetes, o atlikus visas sportines užduotis laukė vaišės,  poilsio ir atsipalaidavimo valandėlė.

Šventėje netrūko teigiamų emocijų, aidėjo džiūgaujančių vaikų balsai. Tegul jie aidi visą vasarą!

Geles

Tėvelių dėmesiui!

                Vadovaujantis Joniškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo 2018 m. sausio 17 d įsakymu  Nr. 8V-7   „Dėl Joniškio miesto lopšelių – darželių darbo vasarą“, miesto vaikų lopšeliai – darželiai

 nedirbs tokiu laiku:

Vaikų l./d. „Ąžuoliukas“ – birželio 22 d. – liepos 20 d.;

Vaikų l./d. „Saulutė“ – liepos 23 d. – rugpjūčio 20 d.;

Vaikų darželis „Vyturėlis“ – liepos 2 d. – liepos 31 d.

Vaikų  darželio „Vyturėlis“  vaikučiai darželio uždarymo metu bus laukiami:

l./d. „Saulutė“ – liepos 2 d. – liepos 20 d.

l./d. „Ąžuoliukas“ – liepos 23 d. – liepos 31 d.

                                                                            Administracija

 

 

         Pristatome gražiausią knygą, skirtą Lietuvos valstybės atkūrimo ŠIMTMEČIUI, kurią išleido mūsų darželio bendruomenė. Dėkojame vaikučiams ir jų tėveliams už idėjos palaikymą, už šilumą, meilę ir pasididžiavimą savo Tėvyne.

        Kviečiame iš arčiau susipažinti su knyga – ji keliauja iš grupės į grupę.

Knyga

       Gegužės 7 d. yra minima spaudos atgavimo, knygos ir kalbos diena. Ta proga į darželį atvyko Joniškio J. Avyžiaus bibliotekos Vaikų skyriaus bibliotekininkės.  Jos vaikams suvaidino spektaklį „Kiauliaganys“. Nuotaikingo turinio spektaklį vaikai smalsiai žiūrėjo, nes lėlių personažus pagyvino įvairios intonacijos dialogai ir linksmi muzikiniai intarpai.

     Vaikų teigiamas emocijas sustiprino ir tai, kad projekto „Augu su knyga“ 2017-2018 m. m. daugiausiai perskaičiusiems vaikų tėveliams buvo įteikti padėkos raštai. Daugiausiai knygų perskaitę tėvai su vaikais (Saulė -  200 knygelių ir Smiltė – 215 knygelių) gavo atminimo dovanėles.                   Didžiuojamės vaikų tėveliais, kurie rūpinasi, kad jų vaikai užaugtų dori, išmintingi ir žingeidūs.

     Auginkime ir puoselėkime meilę knygai!

        Gegužės 2 d. darželyje vyko krepšinio varžybos „Šoklusis kamuolys“, kuriose dalyvavo dvi priešmokyklinių grupių komandos:  "Bitučių" ir "Pelėdžiukų“. Vaikučiai parodė per metus įgytus  kamuolio gaudymo, varymo, metimo į krepšį įgūdžius. Pertraukėlių metu žaidėjai ir sirgaliai stebėjo mergaičių nuotaikingus šokius.

        Palaikyti mažųjų krepšininkų susirinko gausus būrys  sirgalių: mamyčių, tėvelių, senelių, brolių ir sesių.

        Varžybose netrūko teigiamų ir džiugių emocijų.

 

 

Lietuvai 100

Lietuvai 100

Partneriai

Partneriai

Mes esame

Mes esame

Tėvų linija

Tėvų linija