TARYBA - aukščiausia savivaldos institucija, telkianti bendruomenės narius svarbiausiems vaikų darželio tikslams, uždaviniams ir aktualiems klausimams spręsti.

TARYBOS SUDĖTIS 2017 - 2018 M. M.

Tėvų atstovai:

Šarūnė Vaitekūnė

Eglė Ramonienė

Pedagogai:

Gitana Paškevičiūtė

Jūratė Rimkuvienė

Lina Utakienė

Personalo darbuotojai:

Zita Noreikienė

Galina Rašimienė

      PEDAGOGŲ TARYBA - nuolat veikianti savivaldos institucija pedagogų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Pedagogų tarybą sudaro visi vaikų darželyje dirbantys pedagogai, pagalbą teikiantys specialistai ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistai.

        TĖVŲ KOMITETAS - tai grupių tėvų deleguoti atstovai. Teikia siūlymus dėl ugdymo organizavimo, aptaria su grupių auklėtojomis vaikų ugdymo (si) klausimus.

 

Lietuvai 100
Lietuvai 100
Partneriai
Partneriai