TARYBA - aukščiausia savivaldos institucija, telkianti bendruomenės narius svarbiausiems vaikų darželio tikslams, uždaviniams ir aktualiems klausimams spręsti.

TARYBOS SUDĖTIS 2017 - 2018 M. M.

Tėvų atstovai:

Šarūnė Vaitekūnė

Eglė Ramonienė

Pedagogai:

Gitana Paškevičiūtė

Jūratė Rimkuvienė

Lina Utakienė

Personalo darbuotojai:

Zita Noreikienė

Galina Rašimienė

      PEDAGOGŲ TARYBA - nuolat veikianti savivaldos institucija pedagogų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Pedagogų tarybą sudaro visi vaikų darželyje dirbantys pedagogai, pagalbą teikiantys specialistai ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistai.

        TĖVŲ KOMITETAS - tai grupių tėvų deleguoti atstovai. Teikia siūlymus dėl ugdymo organizavimo, aptaria su grupių auklėtojomis vaikų ugdymo (si) klausimus.

 

Lietuvai 100
Lietuvai 100
Partneriai
Partneriai
Mes esame
Mes esame
Tėvų linija
Tėvų linija