VIZIJA

         Saugi, moderni, atvira pokyčiams ikimokyklinio ugdymo įstaiga, nuolat tobulinanti ugdymo (si) sąlygas ir teikianti vaikui kokybišką ugdymą.

 

              MISIJA

           Vaikų darželis "Vyturėlis" – ugdymo įstaiga, teikianti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas, siekianti ugdyti sveiką, iniciatyvią ir kūrybingą asmenybę, ugdanti vaikų dvasines, intelektines ir fizines galias.

 

              FILOSOFIJA

        Vaikų darželio "Vyturėlis" bendruomenė remiasi prigimtine vaiko teise į asmenybės nepažeidžiamumą, sveikatos saugojimą, puoselėja pagarbą aplinkai, šeimai ir tarpusavio bendravimui.

           

             MŪSŲ PRIORITETAI

           1. Sveikas vaikas – veiklus, kūrybingas, laimingas.

           2. Pedagogų/darbuotojų profesionalumo ir kompetencijos tobulinimas.

           3. Moderni ir kokybiška ugdymo ir ugdymosi aplinka.

Steigėjas
Steigėjas
Partneriai
Tarptautinis projektas “Žaidimai moko”
Tarptautinis projektas “Žaidimai moko”
Mes esame
Mes esame
Tėvų linija
Tėvų linija
Mes rūšiuojam
Mes rūšiuojam
Mes dalyvaujame
Mes dalyvaujame
Lietuvos EKO mokyklų tinklas
Lietuvos EKO mokyklų tinklas