SPRENDIMAS

DĖL LR SAM MINISTRO – VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO

2020 M. GEGUŽĖS 11 D. SPRENDIMO V – 1116 "DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ" PAKEITIMO

 

►►►   2020-05-11 SPRENDIMAS  DĖL PRIEŠMOKYKLINIO IR IKIMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ

►►►   ĮSAKYMAS DĖL  SUNKIŲ LĖTINIŲ LIGŲ

Tėvelių dėmesiui!

Nuo 2020 m. gegužės 18 d. darželis dirba

vadovaujantis LR Sveikatos  apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo  2020 m. gegužės 11 d. sprendimu Nr. V-1116

 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“

Laukiame sugrįžtančių vaikų.

Partneriai
Partneriai
Tarptautinis projektas “Žaidimai moko”
Tarptautinis projektas “Žaidimai moko”
Mes esame
Mes esame
Tėvų linija
Tėvų linija
Mes rūšiuojam
Mes rūšiuojam
Mes dalyvaujame
Mes dalyvaujame
Lietuvos EKO mokyklų tinklas
Lietuvos EKO mokyklų tinklas