Vasario 2 d. vyko   virtualus darželio pedagogų pasitarimas, kuriame dalyvavo Švietimo, kultūros ir  sporto skyriaus vyr. specialistė Vilma Bartašienė.

       Grupių auklėtojos, pagalbos vaikui specialistės  aptarė  ugdymo (si) nuotoliniu būdu sėkmes ir nesėkmes, pasidžiaugė vaikų, kurie dalyvauja ugdomojoje veikloje  aktyvumu,  tėvelių supratingumu,  pagalba vaikui atliekant užduotis.

        Buvo aptarti  ir nerimą keliantys klausimai dėl  vaikų, kurie  nedalyvauja  ar  nenori dalyvauti  ugdomojoje veikloje. Tokiais atvejais suaugusiems reikia tik padrąsinti ir paskatinti, padėti ir kartu su vaiku dalyvauti veikloje.

       Siekiant  padėti vaikui ugdytis ir nepamiršti darželio prašome grįžtamojo ryšio: atsiųsti   vaikų darbelių ar kitos pažintinės veiklos nuotraukų, komentarų, filmuotos medžiagos,  kad pedagogai  matytų ir galėtų įvertinti  vaikų pasiekimus.

                                                                                 Ekrano kopija (31)

Steigėjas
Steigėjas
Partneriai
Sveikatos želemenėliai
Mūsų darželis
Mūsų darželis
Tarptautinis projektas “Žaidimai moko”
Tarptautinis projektas “Žaidimai moko”
Mes rūšiuojam
Mes rūšiuojam
Mes dalyvaujame
Mes dalyvaujame
Lietuvos EKO mokyklų tinklas
Lietuvos EKO mokyklų tinklas
Mes esame
Mes esame
Tėvų linija
Tėvų linija