PROGRAMOS

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas vykdomas pagal:

Priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas vykdomas pagal:

Į ugdomąjį procesą integruojamos pedagogų parengtos papildomos programos, projektai:

Darželio bendruomenė dalyvauja projektuose:

  • UAB "Atliekų tvarkymo centro" inicijuotame aplinkosauginiame projekte "MES RŪŠIUOJAM".

 

 

                                     

                                               
                                      

Lietuvai 100
Lietuvai 100
Partneriai
Partneriai
Mes esame
Mes esame
Tėvų linija
Tėvų linija