PROGRAMOS

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas vykdomas pagal:

Vaikystes sodas

APRAŠAS

Ikimokyklinio ugdymo priemonių komplektą: "YGA GA" (2018 m.).

 

("Meškiukų" grupė)

Ygaga

 

Priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas vykdomas pagal:

O pa pa

Į ugdomąjį procesą integruojamos pedagogų parengtos papildomos programos, projektai:

fIZINIO AKTYVUMO PIRAMIDĖ

SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA 2020 - 2024 M.

programa

Darželio bendruomenė dalyvauja projektuose:

Mes rūšiuojam

 

 

                                     

                                               
                                      

Steigėjas
Steigėjas
Partneriai
Tarptautinis projektas “Žaidimai moko”
Tarptautinis projektas “Žaidimai moko”
Mes esame
Mes esame
Tėvų linija
Tėvų linija
Mes rūšiuojam
Mes rūšiuojam
Mes dalyvaujame
Mes dalyvaujame
Lietuvos EKO mokyklų tinklas
Lietuvos EKO mokyklų tinklas