PROGRAMOS

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas vykdomas pagal:

Vaikystes sodas

APRAŠAS

Ikimokyklinio ugdymo priemonių komplektą: "YGA GA" (2018 m.).

 

("Meškiukų" grupė)

Ygaga

 

Priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas vykdomas pagal:

O pa pa

Į ugdomąjį procesą integruojamos pedagogų parengtos papildomos programos, projektai:

fIZINIO AKTYVUMO PIRAMIDĖ

Darželio bendruomenė dalyvauja projektuose:

Mes rūšiuojam

 

 

                                     

                                               
                                      

Partneriai
Partneriai
Tarptautinis projektas “Žaidimai moko”
Tarptautinis projektas “Žaidimai moko”
Mes esame
Mes esame
Tėvų linija
Tėvų linija
Mes rūšiuojam
Mes rūšiuojam
Mes dalyvaujame
Mes dalyvaujame