►►►     VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

►►►     VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 2021 M.

 

LOGOPEDĖ

Su vaikais, turinčiais kalbos ir komunikacijos sutrikimų, dirba logopedės Rasa Buiko ir Laima Paulauskienė, turinčios didelę darbo patirtį. 

Mokslo metų pradžioje išsiaiškinami ir įvertinami vaikų kalbos sutrikimai, numatomos korekcinio darbo galimybės,  sudaromos individualiosios, pogrupinės programos, užsiėmimų tvarkaraščiai.

Įstaigos specialiųjų poreikių vaikų ugdymo klausimus sprendžia vaiko gerovės komisija. Ugdytiniai, turintys žymesnius kalbos sutrikimus konsultuojami ir tiriami Joniškio PPT.

Logopedinėse pratybose, atsižvelgiant į amžiaus ypatumus, kalbos ir kalbėjimo sutrikimo pobūdį, mokomi, tikslinami garsai, lavinamas girdimasis suvokimas, tikslinamas erdvės, laiko bei regimasis suvokimas, lavinama smulkioji motorika. Logopedės naudoja įvairius ugdymo metodus, dirba individualiai, kad vaikai kuo geriau būtų parengti mokyklai, kad kalba būtų tiksli, išplėtota, atitinkanti amžių.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų kalbos raida ir kalbos trūkumų šalinimo prevencija.  Spausti ČIA

Padėkime savo vaikui. Spausti ČIA 

Knyga man- lyg antra mama

zaidimai_moko

Respublikinis projektas "Žaidimai moko"

Tarptautinio projekto vykdymas Joniškio vaikų darželyje "Vyturėlis" "Vaiko kelias į gražią kalbą, gerą sveikatą. laimingą gyvenimą".

 

               SPAUSTI ANT PAVEIKSLĖLIO

0A

 

WORDWALL

 

SPECIALIOJO PEDAGOGO VEIKLA DARŽELYJE

Specialioji pedagogė Rasa Buiko vertina vaikų įgūdžius ir pasiekimų lygį, nustato vaikų specifines negalias, jų priežastis.

Numato tolimuosius ir artimuosius darbo su vaikais, turinčiais specifinius raidos sutrikimus, tikslus ir uždavinius, palankiausius ir tinkamiausius ugdymo(si) metodus ir būdus, galinčius tenkinti vaikų specialiuosius poreikius.

Sudaro  individualias ugdymo programas. Fiksuoja vaikų pasiekimus (2 kartus m. m. metu).

Bendradarbiauja su auklėtojomis, kitais įstaigos specialistais bei tėvais, numatant korekcijos tęstinumą.

Vykdo tėvų ir pedagogų specialųjį pedagoginį  švietimą.  

Padeda ugdytiniams optimaliausiai (pagal gebėjimus) lavėti ir pasirengti mokyklai.

Specialusis ugdymas darželyje vyksta daugiausiai per žaidybines veiklas, išryškinant vaiko stipriąsias puses bei lavinant silpnąsias.             

 

 

 

Steigėjas
Steigėjas
Partneriai
Sveikatos želemenėliai
Mūsų darželis
Mūsų darželis
Tarptautinis projektas “Žaidimai moko”
Tarptautinis projektas “Žaidimai moko”
Mes rūšiuojam
Mes rūšiuojam
Mes dalyvaujame
Mes dalyvaujame
Lietuvos EKO mokyklų tinklas
Lietuvos EKO mokyklų tinklas
Mes esame
Mes esame
Tėvų linija
Tėvų linija
Futboliukas
Futboliukas