Menu Close

Muzikinė erdvė “Skambantys medžiai”

Muzika yra universali kalba, jungianti mus visus. Muzikavimas turi didelę naudą vaikų vystymuisi, nes lavina pažintinius įgūdžius, jutimų vystymąsi, rankų, akių koordinaciją, kūrybiškumą, motorinius įgūdžius ir pozityvų vaiko saviraiškos skatinimą!

Šiuo kompiuterinio amžiaus laikotarpiu labai svarbu vaikams perduoti žinias supažindinant juos su gilias archaines tradicijas turinčiais muzikos instrumentais integruojant gamtos pažinimo, matematikos ir muzikos ugdomąsias veiklas. Todėl darželio teritorijoje atsirado signalinis  – mušamasis muzikos instrumentas tabalai. Vaikai, dalyvaudami integruotose meninio ir bendrojo ugdymo veiklose, susipažįsta su Lietuvoje augančiais medžiais ir įtvirtina žinias apie juos, klausosi skirtingų medžių lentų garso tono, lygina garso tono aukštumą, tyrinėja ar toli sklinda mušamų lentų skambesys, mušdami ritmą į lentas lavina ritminį pojūtį bei motoriką.

Šalia lietuvių liaudies instrumento „įsikūrė“  bambukinis  ksilofonas, taip pat žinomas kaip T’rung. Tai yra vienas iš tradicinių bambukinių instrumentų, glaudžiai susijusių su etninių mažumų grupių dvasiniu gyvenimu Centrinėje Vietnamo aukštumose. Vaikai turi galimybę palyginti Lietuvoje bei Azijoje  augančių medžių skambesį, susipažinti su medienos struktūra, sužinoti įdomių faktų apie bambuko augimo ypatumus. Tai skatina  juos tyrinėti ir atrasti skirtingus garsus, kuriuos jie gali skleisti bakstelėjus  skirtingo ilgio bambukines lazdas. Muzikavimas ksilofonu  padeda lavinti vaiko smulkiąją motoriką ir paskatina gerą rankų ir akių koordinaciją.

 

 

Skip to content