Vaikų darželyje „Vyturėlis“ ankstyvojo amžiaus (1-3 m.) vaikai maitinami grupėse,  vyresnieji (3-6 m.) valgo valgyklėlėje. Vaikai maitinami 3 kartus per dieną. Maistas gaminamas darželio virtuvėje. Sveikatos ugdymo ir mitybos specialistas sudaro perspektyvinius valgiaraščius 15 dienų, atsižvelgdamas į rekomenduojamas paros maisto medžiagų ir energijos normas, atitinkančias higienos normos reikalavimus. Maistą ruošia ir už jo kokybę atsako virėjos, turinčios patirtį ir  virėjo kvalifikacinę kategoriją. Darželyje vaikai skatinami valgyti kuo įvairesnį maistą, "tausojančius patiekalus" (pagamintus konvekcinėje krosnelėje),  pamėgti košes,  skanauti ne tik vaisius, bet ir daržoves, grupėse  bet kada gali atsigerti kambario temperatūros geriamojo vandens.

        Darželis dalyvauja  : "Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo vaikų ugdymo įstaigose" programoje.

        Pagal šią programą tris kartus per savaitę kiekvienas vaikas nemokamai gauna vieną iš šių produktų:

·         Ekologiškas pienas „Dobilas“ 2,5%  -  190 ml.

·         Ekologiškas jogurtas "Dobilas“ 2,5 %   – 3,5 %  - 125 mg.

·         Ekologiškos Pik Nik plėšomosios sūrio dešrelės 40 g.

    Per mėnesį vaikai keturis kartus gauna obuolių ir du kartus obuolių sulčių.

DĖL MAITINIMO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

VAIKŲ IR DARBUOTOJŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO APRAŠAS

                                                               08

                                                                        VALGIARAŠTIS

VALGIARAŠTIS 2020 – 2021 M. M.

   

       Šių metų lapkričio mėn. darželyje buvo vykdyta tėvelių apklausa "Maitinimo kokybė, įpročiai darželyje ir namuose".

     Tėveliams buvo išdalinta 100 anketų, užpildytų sugrįžo – 87 anketos.

     Pateikiame apibendrintą atsakymų į klausimus informaciją.

Tėvelių apklausos "Maitinimo kokybė, įpročiai darželyje ir namuose" apibendrinimas.

►►►SPRENDIMAS DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. BIRŽELIO 19 D. SPRENDIMO NR. T-89 „DĖL MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO JONIŠKIO RAJONO MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

►►►DĖL MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS, EKSTREMALIOJO ĮVYKIO IR (AR) KARANTINO METU METODINIŲ REKOMENDACIJŲ

          DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. BIRŽELIO 19 D. SPRENDIMO NR. T-89 „DĖL MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO JONIŠKIO RAJONO MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

           DĖL MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS, EKSTREMALIOJO ĮVYKIO IR (AR) KARANTINO METU METODINIŲ REKOMENDACIJŲ

           JONIŠKIO VAIKŲ DARŽELIO „VYTURĖLIS"  VAIKŲ NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMAS EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS, EKSTREMALIOJO ĮVYKIO IR (AR) KARANTINO METU

 

Nemokami maisto daviniai priešmokyklinio ugdymo grupės vaikams išdalinti:

  1. 2020- 11- 10
  2. 2020- 11- 16
  3. 2020- 12- 17
  4. 2020- 12- 22
  5. 2021- 01- 12
  6. 2021- 01- 26
  7. 2021- 02- 09
  8. 2021- 02- 25

 

Steigėjas
Steigėjas
Partneriai
Sveikatos želemenėliai
Mūsų darželis
Mūsų darželis
Tarptautinis projektas “Žaidimai moko”
Tarptautinis projektas “Žaidimai moko”
Mes rūšiuojam
Mes rūšiuojam
Mes dalyvaujame
Mes dalyvaujame
Lietuvos EKO mokyklų tinklas
Lietuvos EKO mokyklų tinklas
Mes esame
Mes esame
Tėvų linija
Tėvų linija
Futboliukas
Futboliukas