kolektyvas

ADMINISTRACIJA

Direktorė Daina Marcinkienė,  aukštasis išsilavinimas, vadybos ir verslo administravimo magistro laipsnis, II vadybinė  kategorija.

DARBOTVARKĖ

Virginija Norvaišienė – direktorės pavaduotoja ugdymui, aukštasis išsilavinimas, II vadybinė kategorija.

Vytautas Didaronkus – ūkvedys, aukštasis išsilavinimas.

Margarita Brijūnienė – buhalterė, aukštasis išsilavinimas.

Alma Kamandierienė - sveikatos ugdymo ir mitybos specialistė. Sandėlininkė, spec.vidurinis išsilavinimas.

 

PEDAGOGAI

Vilija Aurylienė – auklėtoja, aukštasis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija.

Ingrida Buožiuvienė – muzikos mokytoja, aukštasis išsilavinimas, vyresniojo muzikos mokytojo kvalifikacinė kategorija.

Laura Bijanskienė – auklėtoja, aukštasis išsilavinimas,  ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija.

Ausma Budrytė – auklėtoja, aukštasis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo auklėtojo metodininko kvalifikacinė kategorija.

Rasa Buiko - spacialioji pedagogė, aukštasis išsilavinimas,  specialiojo pedagogo metodininko kvalifikacinė kategorija.

Lineta Černauskienė – priešmokyklinio ugdymo pedagogė, aukštasis išsilavinimas, priešmokyklinio ugdymo metodininko kvalifikacinė kategorija.

Regina Grabauskienė – auklėtoja, spec. vidurinis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija.

Laimutė Kairienė – auklėtoja, aukštasis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija.

Regina Misiuvienė – auklėtoja, spec. vidurinis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija.

Gitana Paškevičiūtė – auklėtoja, spec. vidurinis išsilavinimas, ikmokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija.
 
Kristina Pranckaitytė – auklėtoja, aukštasis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo metodininko kvalifikacinė kategorija.
 
Laima Paulauskienė - logopedė, aukštasis išsilavinimas, logopedo eksperto kvalifikacinė kategorija.

Jūratė Rimkuvienė – auklėtoja, spec. vidurinis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija.

Giedrė Šimkevičienė – auklėtoja, spec. vidurinis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija.

Audronė Šilkienė – priešmokyklinio ugdymo pedagogė, aukštasis išsilavinimas,     priešmokyklinio ugdymo metodininko kvalifikacinė kategorija.

Vitalija Toleikienė – auklėtoja, aukštasis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija.

Lina Utakienė – auklėtoja, aukštasis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo vyresniojo  auklėtojo kvalifikacinė kategorija.

Partneriai
Partneriai
Tarptautinis projektas “Žaidimai moko”
Tarptautinis projektas “Žaidimai moko”
Mes esame
Mes esame
Tėvų linija
Tėvų linija
Mes rūšiuojam
Mes rūšiuojam