Menu Close

Savivalda

       TARYBA – aukščiausia savivaldos institucija, telkianti bendruomenės narius svarbiausiems vaikų darželio tikslams, uždaviniams ir aktualiems klausimams spręsti.

TARYBOS SUDĖTIS

Tėvų atstovė Alma Bačianskienė

Pedagogai:

Rasa Buiko

Regina Misiuvienė

Laimutė Kairienė

Personalo darbuotojai:

Alma Kamandierienė

Dalė Čepulienė

     PEDAGOGŲ TARYBA – nuolat veikianti savivaldos institucija pedagogų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Pedagogų tarybą sudaro visi vaikų darželyje dirbantys pedagogai, pagalbą teikiantys specialistai.

         TĖVŲ KOMITETAS – tai grupių tėvų deleguoti atstovai. Teikia siūlymus dėl ugdymo organizavimo, aptaria su grupių auklėtojomis vaikų ugdymo (-si) klausimus.

Skip to content