Menu Close

Savivalda

       TARYBA – aukščiausia savivaldos institucija, telkianti bendruomenės narius svarbiausiems vaikų darželio tikslams, uždaviniams ir aktualiems klausimams spręsti.

TARYBOS SUDĖTIS 2021 M.

Tėvų atstovai:

Alma Bačianskienė

Pedagogai:

Kristina Pranckaitytė

Laura Bijanskienė

Ingrida Buožiuvienė

Personalo darbuotojai:

Vilma Truškauskaitė

Audronė Čereškienė

      PEDAGOGŲ TARYBA – nuolat veikianti savivaldos institucija pedagogų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Pedagogų tarybą sudaro visi vaikų darželyje dirbantys pedagogai, pagalbą teikiantys specialistai. 

     TĖVŲ KOMITETAS – tai grupių tėvų deleguoti atstovai. Teikia siūlymus dėl ugdymo organizavimo, aptaria su grupių auklėtojomis vaikų ugdymo (si) klausimus.

 

Skip to content