TARYBA - aukščiausia savivaldos institucija, telkianti bendruomenės narius svarbiausiems vaikų darželio tikslams, uždaviniams ir aktualiems klausimams spręsti.

TARYBOS SUDĖTIS 2017 - 2018 M. M.

Tėvų atstovai:

Eglė Ramonienė

Alma Bačianskienė

Pedagogai:

Kristina Pranckaitytė

Laura Bijanskienė

Ingrida Buožiuvienė

Personalo darbuotojai:

Vilma Truškauskaitė

Audronė Čereškienė

      PEDAGOGŲ TARYBA - nuolat veikianti savivaldos institucija pedagogų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Pedagogų tarybą sudaro visi vaikų darželyje dirbantys pedagogai, pagalbą teikiantys specialistai. 

        TĖVŲ KOMITETAS - tai grupių tėvų deleguoti atstovai. Teikia siūlymus dėl ugdymo organizavimo, aptaria su grupių auklėtojomis vaikų ugdymo (si) klausimus.

 

Partneriai
Partneriai
Tarptautinis projektas “Žaidimai moko”
Tarptautinis projektas “Žaidimai moko”
Mes esame
Mes esame
Tėvų linija
Tėvų linija