Menu Close

Mokestis už darželį

MOKESTIS UŽ DARŽELĮ SUSIDEDA IŠ:

  ·  vaiko dienos maitinimo kainos;

  ·  mėnesinio mokesčio ugdymo ir kitoms reikmėms tenkinti.

GRUPĖS VIENOS DIENOS KAINA (EUR.)
ANKSTYVOJO AMŽAUS (1-3 M.) 1,90
IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS (3-6 M.) 2,10
MOKESTIS UGDYMO IR KITOMS REIKMĖMS TENKINTI  – 7,00 Eur.

(mokamas kiekvieną mėnesį nepriklausomai kiek dienų vaikas lankė darželį; nemokamas vaikų vasaros atostogų metu, jei vaikas nelankė visą mėnesį)

►►►DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO PAPILDYMO   2022 m. kovo 31 d.  Nr. T-54

►►► DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO PAKEITIMO  2021 m. balandžio 29 d. Nr. T-61

 ►►►MOKESČIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠAS

 

 

 

 

 

Skip to content