Menu Close

Mokestis už darželį

MOKESTIS UŽ DARŽELĮ SUSIDEDA IŠ:

  ·  vaiko dienos maitinimo kainos;

  ·  mėnesinio mokesčio ugdymo ir kitoms reikmėms tenkinti.

GRUPĖS VIENOS DIENOS KAINA (EUR.)
ANKSTYVOJO AMŽAUS (1–3 M.) 2,30
IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS (3–6 M.) 2,50
MOKESTIS UGDYMO IR KITOMS REIKMĖMS TENKINTI  – 9,00 Eur.

(šis mokestis nerenkamas, jei įstaiga nevykdo veiklos, ugdytinis nelankė ugdymo įstaigos visą mėnesį arba paskelbtas karantinas, epidemija, stichinė nelaimė ir ugdymo procesas organizuojamas nuotoliniu būdu)

„DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  2022 m. rugpjūčio 31 d.  Nr. T-157

„DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO   2022 m. kovo 31 d.  Nr. T-54

„DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  2021 m. balandžio 29 d. Nr. T-61

MOKESČIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠAS

 

 

 

 

 

Skip to content