Menu Close

Vaikų priėmimas

   vaikai 1vaikai 2


Vaikai į darželį priimami eilės tvarka, tėvams (globėjams) pateikus:

      * prašymą;

      * vaiko gimimo liudijimą / asmens dokumentą (kopiją);

      * vaiko sveikatos pažymėjimą ( forma Nr. 027 ).

      Priimant vaiką į darželį, sudaroma dvišalė sutartis tarp ugdytinių tėvų (globėjų) ir švietimo paslaugų teikėjo. Duomenys apie vaiką įrašomi į duomenų bazę.

 

Vaikai priimami į:

      *  ikimokyklinio ugdymo (1,5–5 m.) grupes;

      *  priešmokyklinio ugdymo (6 m.) grupes.

VAIKŲ PRIĖMIMO Į JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠAS

PRAŠYMAS DĖL PRIĖMIMO Į DARŽELĮ

PRAŠYMAS DĖL IŠBRAUKIMO IŠ DARŽELIO SĄRAŠŲ 

Skip to content