Vaikai į darželį priimami eilės tvarka, tėvams (globėjams) pateikus:

      * prašymą;  

      * vaiko gimimo liudijimą/asmens dokumentą (kopiją); 

      * vaiko sveikatos pažymėjimą ( forma Nr. 027 ).

      Priimant vaiką į darželį, sudaroma dvišalė sutartis tarp ugdytinių tėvų (globėjų) ir švietimo paslaugų teikėjo. Duomenys apie vaiką įrašomi į duomenų bazę.

 

Vaikai priimami į:

      *  ankstyvojo amžiaus (1 m. - 3 m.),

      *  ikimokyklinio amžiaus (3 m. - 5 m.),

      *  priešmokyklinio ugdymo (6 m.) grupes.

***  GREITAI KELIAUSIME Į DARŽELĮ. PASIRUOŠKIME JAM 


***  SPRENDIMAS DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. BIRŽELIO 3 D. SPRENDIMO NR. T-116 "DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO IR PRIĖMIMO Į JAS TVARKOS APRAŠO" PAKEITIMO

 

***  IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SUDARYMO IR PRIĖMIMO Į JAS TVARKOS APRAŠAS 

 

***  PRAŠYMAS DĖL PRIĖMIMO Į DARŽELĮ

 

***  PRAŠYMAS DĖL IŠBRAUKIMO IŠ SĄRAŠŲ

Partneriai
Partneriai
Tarptautinis projektas “Žaidimai moko”
Tarptautinis projektas “Žaidimai moko”
Mes esame
Mes esame
Tėvų linija
Tėvų linija