Menu Close

Joniškio vaikų darželis „Vyturėlis“ pripažintas aktyvia mokykla

2023 m. gruodžio 18 d. Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir aktyvių mokyklų
veiklos koordinavimo komisija, įvertinusi vaikų darželio „Vyturėlis“ fizinio aktyvumo skatinimo
veiklos planą, priėmė sprendimą pripažinti Joniškio vaikų darželį „Vyturėlis“ aktyvia mokykla.

Aktyvi mokykla – mokykla, kurioje išskirtinis dėmesys skiriamas mokyklos bendruomenės fizinio
aktyvumo skatinimui, kuriant fiziniam aktyvumui palankią mokyklos aplinką ir integruojant fizinį
aktyvumą į kasdieninį mokyklos gyvenimą.

Aktyvių mokyklų sąrašą galima rasti Higienos instituto Sveikatos mokymo centro interneto
svetainės aktualijose  https://www.hi.lt/

Skip to content